Geslaagd op College De Meer!

Geslaagd op College De Meer:

11 juli hebben we 118 van onze 122 examenkandidaten tijdens onze

feestelijke diplomering hun diploma uitgereikt.

 

Kaderberoepsgericht:   98 % (64 van de 65 leerlingen)

Basisberoepsgericht:    96 % (25 van de 26 leerlingen)

Theoretische Leerweg: 94 % (29 van de 31 leerlingen)

Gemiddeld slagingspercentage alle leerwegen:  96,7 %