Examenreglement

Dit reglement is van toepassing op de examens VMBO-Basis, -Kader en –TL Cohort 2023-2025. Tevens is dit reglement van toepassing voor leerlingen die in schooljaar 2022-2023 in leerjaar 3 zijn gestart.