Examenreglement

Dit reglement is van toepassing op de examens VMBO-Basis, -Kader en –TL Cohort 2021-2023. Tevens is dit reglement van toepassing voor leerlingen die in schooljaar 2020-2021 in leerjaar 3 zijn gestart.