Havo talentklas

Eerlijke kansen

De leerling krijgt een volwaardig havo-programma aangeboden gecombineerd met intensieve pedagogische en didactische begeleiding. In het lesrooster van onze brugklassers zijn structureel 3 begeleidingsuren opgenomen om leerlingen extra hulp te bieden bij studievaardigheden, huiswerk en extra uitleg. Daarnaast verzorgen specialisten van een externe organisatie (Stichting voor kennis en sociale cohesie) tijdens leerjaar 1 het programma “Plannen & Organiseren”. Tijdens deze vaste les in het rooster leren de leerlingen bijvoorbeeld hoe je leert voor de toetsen in het voortgezet onderwijs. Met deze intensieve begeleiding maken we de overstap van basisschool naar de middelbare school een stuk kleiner en gemakkelijker.

Voordelen van twee schooltypen

Leerlingen met een dubbel advies vmbo-T/havo moeten zich in ELK aanmelden op College de Meer. Per 01 augustus 2024 worden ze dan ingeschreven op havo De Hof. In de brugklas wordt het onderwijs in het gebouw van College de Meer aan de Radioweg 56 verzorgd. We streven naar kleine klassen met een groepsgrootte van rond de 18 leerlingen. Juist door deze kleine klassen kunnen we elke leerling de aandacht geven die hij of zij verdient én nodig heeft. In het onderbouwgebouw aan de Radioweg (ongeveer 200 leerlingen) zorgen wij voor voldoende rust, regelmaat en duidelijkheid zodat de leerlingen zich in een prettige en stimulerende leeromgeving verder kunnen ontwikkelen. Deze heterogene brugklas combineert de voordelen van twee schooltypen: de kleine klassen en de intensieve begeleiding van het vmbo met de uitdaging van het onderwijs op havo niveau.

Talentontwikkeling

Loopbaanoriëntatie en begeleiding is een vast onderdeel van ons programma. Samen met de mentor en LOB-coach zoeken de leerlingen uit wat het best bij hen past en worden ze geholpen bij het maken van keuzes. Dat begint al in het eerste jaar op school. Hierin werken we ook samen met stichting JINC en hebben de leerlingen vanaf het begin een eigen externe coach die werkzaam is het bedrijfsleven.

In onze brugperiode zetten we stevig in op taal en rekenen, maar er is ook veel ruimte om te ontdekken wat je leuk vindt en waar je talenten liggen.  Leerlingen die dat graag willen, kunnen, buiten het schoolprogramma, kiezen uit verschillende workshops zoals koken, sport & spel, dansen, enz. Dit mag uit de programma’s van zowel havo De Hof als van College De Meer.moeten aanmelden op College de Meer. Per