Leerlingenraad

Korte beschrijving van de leerlingenraad

De leerlingenraad is de leerlingengeleding die ook regelmatig aanwezig is tijdens de deelraadvergadering. De leerlingen denken mee van het schoolbeleid, onderwijs en buitenschoolse activiteiten. In schooljaar 2022-2023 zijn nieuwe leerlingen welkom om er voor te zorgen dat de leerlingen vertegenwoordigd blijven.