Leerlingenstatuut

Gedrags- en huisregels/leerlingenstatuut

De gedragsregels voor alle medewerkers, leerlingen en hun ouders/verzorgers zijn.
 1. Wij zijn beleefd en respectvol tegen elkaar (ik let op mijn woorden).
 2. Wij zijn vriendelijk tegen elkaar (ik lach niet om fouten van anderen).
 3. Wij luisteren naar elkaar (ik let op, straks ben ik aan de beurt).
 4. Wij respecteren elkaar, ongeacht uiterlijk/afkomst/geloof en geaardheid.
 5. Wij komen afspraken na.
 6. Wij praten positief over elkaar.
 7. Wij houden op als iemand zegt dat hij/zij wil stoppen.
 8. Wij gebruiken andermans spullen alleen met toestemming van de eigenaar.
 9. Wij helpen elkaar.
 10. Wij zorgen goed voor onze omgeving en onszelf.
 11. Wij respecteren de mening van elkaar
 12. Wij verwachten van de meisjes, die vanwege hun geloof een hoofddoek dragen, dat zij bij de lessen lichamelijke opvoeding een sporthoofddoek dragen met het oog op de veiligheid en de hygiëne.
 13. Wij lossen conflicten op een vreedzame manier op.
 14. Wij spreken op school Nederlands.
 15. In beide schoolgebouwen dragen we geen petten.
 16. In beide schoolgebouwen is aangegeven of en waar het gebruik van mobiele telefoons is toegestaan.
 17. In beide gebouwen is het gebruik van een schoolpas verplicht.
 18. In beide scholen is kauwgom niet toegestaan.
 19. Het is niet toegestaan op school en tijdens buitenschoolse activiteiten energydranken mee te nemen en/of te gebruiken.
Tijdens de eerste schoolweken worden deze huisregels en aanvullende regels tijdens de mentorlessen met de leerlingen besproken. Op de website van de school is het leerlingenstatuut te vinden, waarin rechten en plichten van leerlingen worden beschreven.