Missie

Onderwijs gericht op kansen op CdM betekent:

  1. Uitdagend onderwijs: ons onderwijs stimuleert leerlingen om het beste uit zichzelf te halen.
  2. Voortdurend streven naar verbeteringen.
  3. Begeleiden naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
  4. Ons onderwijs richt zich op de toekomstige onderwijs- en beroepspraktijk van leerlingen.
  5. Resultaatgericht onderwijs: we streven naar een maximale opbrengst, niet alleen qua prestaties maar ook wat sociaal functioneren betreft.
  6. Leren van verschillen.

De school maakt deel uit van de maatschappij en bereidt leerlingen van verschillende levensbeschouwingen voor op de maatschappij. Voor ons horen bij die voorbereiding de volgende punten:

  • Het bieden van onderwijs dat is afgestemd op de mogelijkheden van elke leerling.
  • Het geven van actueel onderwijs, waarbij de leerlingen duidelijke verbanden zien met en in de maatschappij om hen heen.
  • Het leren omgaan met anderen, waarbij respect voor elkaars mening en geloof van het allergrootste belang is.
  • Een goede samenwerking tussen ouders, leerlingen en personeel is bij dit alles zeer belangrijk.