Onderwijs

Op College De Meer staat het kansen bieden aan leerlingen centraal. Wij geloven dat leerlingen die echt willen onder goede begeleiding meer kunnen presteren dan ze zelf dachten. Daarom werken we in de eerste twee leerjaren met BBL/KBL klassen waarin leerlingen op twee niveaus worden beoordeeld. Aan het einde van de onderbouw volgt een voorlopig advies voor de bovenbouw, voor de kerstvakantie van leerjaar 3 krijgen de leerlingen een definitief advies voor het examenjaar. Deze structuur biedt de leerlingen extra tijd om zichzelf optimaal te ontwikkelen en te bewijzen.

Andere voorbeelden van kansen College De Meer:

  • kans om extra vakken te kiezen en daarin ook examen te doen;
  • kans om bepaalde vakken op een hoger niveau af te sluiten;
  • kansen om beter en bewuster door te stromen naar vervolgopleidingen in het MBO (door loopbaanleren en door de manier waarop het beroepsgericht programma wordt aangeboden);

Belangrijkste kenmerken van het onderwijs op College De Meer:

  • onderwijs is steeds meer gericht op beroepspraktijk en maatschappij;
  • onderwijs is er op gericht om leerlingen zelfstandig te maken (studiewijzers);
  • onderwijs is er op gericht om “ te leren leven”, dus om goed met elkaar samen te leven in onze maatschappij (burgerschap en identiteit);
Onderbouw: Om de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen is het onderwijs steeds meer ingericht in leergebieden. Een leergebied is een verzameling van vakken die veel met elkaar te maken hebben en samenwerken.  Op College De Meer zijn er vier leergebieden:
  • Mens & Maatschappij (Aardrijkskunde, Geschiedenis, Economie, LEVO);
  • Mens & Onderzoek (Wiskunde, Biologie, Techniek, Lichamelijke Oefening);
  • Mens & Communicatie (Nederlands, Engels, Frans);
  • Mens & Expressie (Muziek en Dans, Beeldende Vorming);
Bovenbouw: In leerjaar 3 en 4 kunnen de leerlingen van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerwegen kiezen tussen het profiel ‘Dienstverlening en Producten’ en ‘Zorg en Welzijn’. Binnen deze beroepsgerichte programma’s  worden vier profieldelen aangeboden, Bij D&P zijn dat: “Organiseren van een activiteit”, “Presenteren, promoten en verkopen””, “Een product maken en verbeteren” en “Multimediale productie maken”. Daarnaast krijgen de leerlingen in leerjaar 3, en tot de kerst in leerjaar 4, zes keuzevakken. Dat zijn:  “Ondernemen”, “Podium”, “Voeding en bewegen”, “Assisteren in de gezondheidszorg”, “Marketing” en “Mode en design”. Kennismaken  met uiterlijke verzorging. Uit deze keuzevakken kiezen de leerlingen vier vakken die op hun diploma worden vermeld en die tevens meetellen als ‘Combinatiecijfer’ voor de zak-slaagregeling. Voor de TL (MAVO) krijgen de leerlingen in leerjaar 3 de vakken Nederlands, Engels, Frans, Wiskunde, Economie, Aardrijkskunde en Geschiedenis aangeboden. In het vierde leerjaar laten ze één vak vallen en doen examen in de overige vakken. stroomschema college de meer