Open dagen

De open dagen zijn bedoeld voor nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers.

  • zaterdag 28 januari 2023 10.00 uur – 13.00 uur
  • woensdag 1 februari 2023 14.00 uur – 17.00 uur
  • donderdag 23 februari 2023 18.00 uur – 20.30 uur

De open dagen vinden plaats in het gebouw aan de Radioweg.


Adres

College De Meer
Radioweg 56
1090 EA Amsterdam
020 – 694 52 03

Om ervoor te zorgen dat u direct met de gewenste persoon in gesprek kan, willen we u vragen vooraf telefonisch een afspraak te maken. Voor informatie over inschrijving van leerlingen voor het eerste leerjaar op College De Meer kunt u dagelijks telefonisch tussen 9.00-16.00 uur contact opnemen. Aanmelden van leerlingen voor leerjaar 2, 3 en 4 is mogelijk op de locatie Radioweg 56 bij het ondersteuningsbureau.