Opleidingsschool

In samenwerking met de lerarenopleidingen van INHolland en Amsterdam worden studenten opgeleid voor het leraarschap op College De Meer. Het is mogelijk dat lessen geobserveerd en/of worden gefilmd. Er wordt rekening gehouden met de leerlingen zodat zij desgewenst bijna niet in beeld komen.

Meer voor ouders