Ouderraad

College De Meer beschikt over een ouderraad, waarin momenteel twee ouders zitting hebben. De ouderraad is onderdeel van de deelraad, waarin naast de ouders ook een aantal personeelsleden en leerlingen zitten. De deelraad vergadert 5 keer per jaar met de directie over schoolzaken.

Meer voor ouders