Verlof aanvragen

Als een leerling wegens ziekte veel lessen moet missen van school, is er de kans dat hij/zij achteropraakt en misschien zelfs geen diploma haalt. Om dit te voorkomen vraagt de school bij frequent en/of langdurig ziekteverzuim advies aan de jeugdarts van de GGD. De jeugdarts van de GGD bekijkt samen met de leerling en de ouder(s) de mogelijkheden om weer zo volledig mogelijk naar school te gaan en adviseert over hoe het beste omgegaan kan worden met de (gezondheids)situatie.

Op de website van de GGD is meer informatie te vinden over gezondheid en ziekteverzuimbegeleiding: www.ggd.amsterdam.nl

Studenten­reisproduct: ook voor mbo’ers jonger dan 18

Meer voor ouders