Rijke vrijetijdsbesteding

Behalve de aanwezigheid van 3 jongerenwerkers op CDM om de leerlingen mede te begeleiden bij het maken de juiste keuzes op weg naar een zinnige vrijetijdsbesteding, organiseren we in samenwerking met jongerenwerk Dynamo op dinsdag- en donderdagmiddag, na schooltijd, naschoolse activiteiten op College De Meer. Het gaat workshops die variëren afhankelijk van de behoeftes, wensen en talenten van de leerlingen. Zo kun je voor een kookworkshop, dansles, sport- en spelactiviteiten of geheel iets anders kiezen. Bij een aantal van deze activiteiten huren wij professionals in om de inhoud boeiender en aantrekkelijker te maken zodat leerlingen hiervoor hun vrije tijd willen inzetten. De opbrengsten zijn altijd (zeer) positief te noemen.  

Deze wijze van zinnige vrijetijdsbesteding breiden we ieder schooljaar verder uit en stimuleren we steeds meer leerlingen hier gebruik van gaan maken. De ambitie is dat CDM door onze leerlingen niet alleen als school wordt gezien waar je moet leren voor je diploma maar waar jij je ook thuis voelt om na schooltijd je vrije tijd op een leuke manier in te vullen en daarmee de binding met school te versterken.