Verantwoording - inspectie

De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. College de Meer scoort op alle niveaus een voldoende. De laatste jaren zelfs op de meeste punten boven het landelijk gemiddelde. Zo zijn de slagingspercentages bij een aantal leerwegen de afgelopen schooljaren 100%. Onderstaande links verwijzen naar de complete rapportages. 

Meer voor ouders