Procedure verlof voor leerlingen:

Het aanvragen van kortdurend verlof wordt beschreven in de verzuimprocedure.

Verlofaanvragen om andere redenen worden als volgt behandeld:

  • De ouders van de leerlingen vullen een “Aanvraagformulier extra verlof” in, zoals dat is opgesteld door de Gemeente Amsterdam, Bureau Leerplicht Plus
  • De volledig ingevulde verlofaanvraag wordt ingeleverd en in behandeling genomen door de schoolleiding.
  • De verlofaanvraag wordt beoordeeld op basis van de door de gemeente opgestelde “Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties”.
  • De ouders krijgen schriftelijk antwoord op hun verlofaanvraag. Daarbij zit indien het verlof wordt toegekend een begeleidende brief, waarin afspraken zijn opgenomen over het inhalen van gemiste lessen, toetsen e.d.
  • Kopie van de verlofaanvraag en begeleidende brief gaat in het dossier van de leerling en in een aparte map op de leerlingenadministratie waarin alle “Aanvraagformulieren extra verlof” per schooljaar zijn opgenomen.
  • Gehonoreerde verlofaanvragen worden geregistreerd in Magister.
  • Leerjaarcoördinator, mentor en vakdocenten worden via e-mail geïnformeerd over verlofaanvragen die toegekend zijn.

Indien een verlofaanvraag is afgewezen en de ouders de afwijzing naast zich neerleggen, waardoor de leerling niet op school komt, wordt de leerplichtambtenaar door de zorgcoördinator geïnformeerd.

 

Meer voor ouders