Werkweken en projecten

Buitenschoolse activiteiten

Algemeen:

College De Meer besteedt veel aandacht aan buitenschoolse activiteiten. Het goed en respectvol met elkaar omgaan leren leerlingen niet alleen in de dagelijkse lessituatie, maar vooral ook door buiten school(tijd) in een andere omgeving leuke en leerzame activiteiten te ondernemen. Veel van de georganiseerde (buitenschoolse) activiteiten zijn daarom verplicht gesteld door de school. Een algemeen overzicht van de activiteiten:
 • Ieder schooljaar wordt er een schoolbreed schoolfeest georganiseerd voor alle leerlingen van de school.
 • Daarnaast zullen er voor zowel onder- als bovenbouwleerlingen verschillende activiteiten als projecten, workshops worden georganiseerd.
 • Ook wordt er aandacht besteed aan de verschillende (religieuze) vieringen.
 • In zowel de onderbouw als de bovenbouw vinden activiteiten in het kader van kunst en cultuur plaats. In de bovenbouw worden deze activiteiten (kunstvakken 1) door de coördinator kunst en cultuur georganiseerd.

Leerjaar 1:

 • Alle eerste klassen gaan in oktober drie dagen naar Heino waar ze een kennis-makingsprogramma aangeboden krijgen. Deelname aan dit programma is na opgave verplicht en de kosten worden betaald uit de schoolbijdrage.
 • De leerlingen uit leerjaar 1 gaan in maart en juli op Bliksemstage. Zo lopen dan 1 dagdeel mee bij een bedrijf.
 • Diverse sportactiviteiten, waaronder een watersportdag op de Sloterplas en een schaatsactiviteit op de Jaap Eden baan.

Leerjaar 2:

 • Voor de leerlingen in leerjaar 2 wordt in mei een activiteitenweek met een onderwijskundig programma en een aantal buitenschoolse activiteiten georganiseerd. Ook hier is deelname na opgave verplicht en ook voor deze excursie worden de kosten betaald uit de schoolbijdrage.
 • De leerlingen uit leerjaar 2 gaan in november en maart op Bliksemstage. Ze lopen dan een dagdeel mee bij een bedrijf.
 • Daarnaast gaan de leerlingen naar een museum en maken ze voor het leergebied Mens & Maatschappij een historische stadswandeling.
 • Diverse sportactiviteiten, waaronder een uitgebreide sportdag.

Leerjaar 3:

 • Aan het begin van het schooljaar gaan de leerlingen uit leerjaar drie in oktober voor een driedaags introductieprogramma naar Overasselt. In dat programma maken de leerlingen kennis met hun nieuwe klasgenoten en met de docenten uit de bovenbouw. De kosten voor deze introductiereis worden betaald uit de schoolbijdrage, deelname is voor alle leerlingen na opgave verplicht.
 • De derde klassen van het intersectorale programma hebben een stage van twee weken.
 • De leerlingen in leerjaar 3 gaan in november en maart op Bliksemstage.
 • Op diverse momenten worden activiteiten binnen en buiten de school aangeboden in het kader van kunst en cultuur. Deze activiteiten zijn onderdeel van het kunst- en cultuurdossier (CKV) en dus verplicht. De resultaten die leerlingen behalen zijn op rapporten/ SE-lijsten terug te vinden onder de naam: Kunstvakken 1.
 • Diverse sportactiviteiten, waaronder een uitgebreide sportdag.

Leerjaar 4:

   • Aan alle leerlingen van de bovenbouw wordt een programma aangeboden dat hen helpt bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding.
   • Alle leerlingen uit leerjaar 4 lopen in januari een individuele stage van een dag.
   • Op diverse momenten worden activiteiten binnen en buiten de school aangeboden in het kader van kunst en cultuur. Deze activiteiten zijn onderdeel van het kunst- en cultuurdossier en dus verplicht. De resultaten die leerlingen behalen zijn op rapporten/ SE-lijsten terug te vinden onder de naam: Kunstvakken 1.