Zaam

ZAAM is de grootste groep voor voortgezet onderwijs in de regio Amsterdam en verzorgt voor bijna 11.000 leerlingen een breed aanbod van voortgezet onderwijs (in Amsterdam, Zaanstad en Monnickendam). De organisatie bestaat uit 22 scholen voor praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. De scholen hebben kleinschalige en herkenbare locaties. In totaal werken er ongeveer 1300 medewerkers bij de groep. Wij vinden een goede samenwerking met de aanleverende scholen én met de vervolgscholen belangrijk voor het waarborgen van een doorlopende leerlijn en schoolloopbaan van onze leerlingen. Als interconfessionele schoolorganisatie is onze identiteit is gebaseerd op en geïnspireerd door de christelijke traditie. Iedere leerling is daarbij welkom. Wij stellen ons ten doel om te werken aan een goede leer- en leefomgeving. ZAAM is een professionele organisatie die maatschappelijk betrokken is. We streven ernaar een menslievende organisatie te zijn en integer te zijn in alle facetten van ons werk. College De Meer neemt als VMBO-school binnen ZAAM een prominente positie in als het gaat om onderwijskwaliteit, bedrijfsvoering en zorg en begeleiding van leerlingen.