Zij instroom

De zij-instroom loopt volgende kernprocedure II en richt zich op de instroom van leerlingen in het voortgezet onderwijs uit het voortgezet onderwijs. De procedure is bekend bij zowel de aanleverende school (VO-scholen)en de ontvangende school (VO-scholen). Net als bij de onder-instroom wordt gebruik gemaakt van ELKK om te communiceren en informatie uit te wisselen. Globaal verloopt de aanmelding van een zij-instromer als volgt:
  • De ouder van de leerling neemt telefonisch contact op met de afdeling ondersteuning en doet het verzoek tot aanmelding. Dit verzoek wordt opgenomen op de wachtlijst voor zij-instromers.
  • De school vraagt informatie op bij de toeleverende school (conform de kernprocedure II);
  • Het verzoek wordt getoetst op basis van de beschikbare plaatsen. Meestal is het pas gedurende de laatste 6 weken duidelijk of er beschikbare plaatsen zijn in het leerjaar van aanmelding;
  • Indien er plaats is zullen de ouders en leerling uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek. Ouders vullen tijdens het gesprek een aanmeldformulier in.
  • Ouders krijgen een brief als hun kind is aangenomen.
  • Ouders krijgen ook een brief als hun kind wordt afgewezen. In dat laatste geval zullen ze een toelichting krijgen waarom hun kind is afgewezen. Daarnaast krijgen zij een advies mee m.b.t. de schoolkeuze die beter passend is.
Video afspelen