Zorg en begeleiding

Algemene begeleiding

Een van de sterke punten van College De Meer is het bieden van goede zorg en begeleiding. Dit gebeurt allereerst door de mentor. Hij of zij geeft meerdere vakken aan de mentorklas en is betrokken bij alles wat er zich in de klas of rondom de leerling afspeelt. Mentoren werken samen in teamverband. Per leerjaar vormen de mentoren een kernteam, wat wordt aangestuurd door een leerjaar- coördinator.

Begeleidingslessen

Alle leerlingen krijgen gedurende de eerste drie schooljaren een extra taal- en rekenprogramma . Ook bieden wij in elk leerjaar voor een aantal vakken begeleidingslessen en huiswerkbegeleiding aan voor leerlingen die moeite hebben met bepaalde vakken of met het maken van huiswerk.

Keuzebegeleiding

Door onze decaan is er een eigen programma ontwikkeld dat per leerjaar goed aansluit op de keuzes die de leerlingen dan maken. De keuze begeleidinglessen worden door de mentor aangeboden. Het programma is bedoeld om leerlingen bewust te maken van de eigen capaciteiten, motivatie en interesses, maar ook van alles wat de maatschappij te bieden heeft aan opleidingen en beroepen. Voor leerlingen die moeite hebben met het maken van deze keuzes staat onze decaan altijd klaar om hen daarbij te helpen.

Speciale leerlingbegeleiding

Voor leerlingen die meer begeleiding nodig hebben zijn, is er bij ons op school een zorgteam. Dit team bestaat o.a. uit een zorg coördinator, ouder-kind adviseur, een ambulant begeleider, een schoolarts en een schoolverpleegkundige. Onze speciale leerlingbegeleiding kan extra zorg bieden wanneer ouders of leerlingen hier behoefte aan hebben.

Video afspelen