Open dagen

Samen met uw zoon of dochter bent u op zoek naar een goede en veilige school in het voortgezet onderwijs. De keuze voor een middelbare school is heel persoonlijk en voor veel leerlingen en ouders een grote stap. Wij kunnen u daar mee helpen. De open dagen zijn bedoeld voor nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers.
  • zaterdag 28 januari 2023 10.00 uur – 13.00 uur
  • woensdag 1 februari 2023 14.00 uur – 17.00 uur
  • donderdag 23 februari 2023 18.00 uur – 20.30 uur
De open dagen vinden plaats in het gebouw aan de Radioweg.

Adres

College De Meer, Radioweg 56, 1098 NJ  Amsterdam 020 – 694 52 03. Voor informatie over inschrijving van leerlingen voor het eerste leerjaar op College De Meer kunt u dagelijks telefonisch tussen 9.00-16.00 uur contact opnemen. Aanmelden van leerlingen voor leerjaar 2, 3 en 4 is mogelijk op de locatie Radioweg 56 bij het ondersteuningsbureau.