Overstap groep 8

College De Meer en Havo De Hof slaan de handen ineen om vanaf augustus 2023 een HAVO-talentklas te starten voor leerlingen met een dubbel advies VMBO-T/HAVO. Lees hier alles over de HAVO talentklas!

Om de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen is het onderwijs steeds meer ingericht in leergebieden. Een leergebied is een verzameling van vakken die veel met elkaar te maken hebben en samenwerken.

Op College De Meer zijn er vier leergebieden:

  • Mens & Maatschappij (Aardrijkskunde, Geschiedenis, Economie, LEVO)
  • Mens & Onderzoek (Wiskunde, Biologie, Techniek, Lichamelijke Oefening)
  • Mens & Communicatie (Nederlands, Engels, Frans)
  • Mens & Expressie (Muziek en Dans, Beeldende Vorming)

Op onze school kun je terecht voor alle vormen van VMBO onderwijs. We hebben de opleiding Theoretische Leerweg (TL), Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL), Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL) onder één dak.

Kleinschaligheid

  • Wij helpen de leerlingen hun persoonlijke kwaliteiten te ontdekken en zich verder te ontwikkelen
  • De leerlingen zijn over de twee schoolgebouwen zijn verdeeld
  • Docenten en leerlingen kennen elkaar goed
  • Door de kleinschaligheid wordt College De Meer ervaren als een veilige school
  • Klassen bestaan uit gemiddeld 19 leerlingen

De school besteedt naast het goede onderwijsprogramma veel extra aandacht aan loopbaan leren.
Onder andere door stages vanaf leerjaar 1, afwisselende buitenschoolse activiteiten en dans & sport.
De school heeft momenteel 400 leerlingen verdeeld over twee moderne naast elkaar gelegen schoolgebouwen.

Er is vanaf schooljaar 2015 in Amsterdam gekozen voor een nieuw plaatsingsysteem (MEPS). Leerlingen kunnen via een voorkeurslijst aangeven naar welke OV school ze het liefst willen gaan. Het doel van het plaatsingsysteem is om de schaarse plekken op de scholen in het voortgezet onderwijs te verdelen onder de leerlingen. Er is voor dit systeem gekozen omdat dit de kans klein maakt dat een leerling terecht komt op een school die laag op zijn/haar voorkeurslijst staat. Daardoor wordt de pijn van eventuele loting gelijkmatiger verdeeld onder leerlingen. Tegelijkertijd wordt geprobeerd om iedereen te plaatsen op een school die zo hoog mogelijk op zijn/haar lijst staat

leerling 2
Video afspelen
Video afspelen