Onderbouw

College De Meer heeft een tweejarige brugperiode voor de leerlingen met een advies voor VMBO. In de onderbouw kennen wij twee niveaus:
  • de brugperiode van de TL
  • de algemene tweejarige brugperiode met daarin BBL/KBL
Wij plaatsen leerlingen met een duidelijk advies voor de Theoretische Leerweg rechtstreeks in een brugklas met uitzicht op de Theoretische Leerweg. In de onderbouw hebben zij een reële kans de Theoretische Leerweg met succes te vervolgen. Mocht dit niet lukken, dan kunnen zij hun opleiding op de kader- beroepsgerichte leerweg op College De Meer voltooien. Leerlingen in leerjaar 1 en 2 werken aan de vakken die deel uit maken van de basisvorming. Er is bewust gekozen voor kleine groepen van ca. 19 leerlingen, waarin per groep ook een aantal LWOO-leerlingen is opgenomen. In leerjaar 1 en 2 zitten BBL en KBL leerlingen bij elkaar in de klas. Aan het einde van leerjaar 2 krijgen de leerlingen een voorlopig BBL- of KBL-advies, waarna ze aan het einde van leerjaar 3 een definitief advies krijgen: BBL of KBL. Wij streven ernaar de leerlingen actief en zelfstandig te laten leren en hen ook te leren met elkaar samen te werken. Ook is het belangrijk dat onze leerlingen de samenhang zien, die er tussen de verschillende vakken bestaat. In het gebouw aan de Radioweg zijn de lokalen van verwante vakken bij elkaar gegroepeerd. In de onderbouw werken de leerlingen met studiewijzers, waarin per vak het weekprogramma staat vermeld. Deze studiewijzer is een middel om de leerlingen zelfstandiger te leren werken en hen ook te leren het werk zelf in te delen of te plannen. Wanneer een leerling meer aankan, dan is er verrijkingsstof beschikbaar. Mochten leerlingen ondanks de intensieve begeleiding toch enige achterstand en/of vertraging oplopen, dan worden zij verwezen naar de huiswerkbegeleiding of krijgen ze voor een of meer vakken begeleidingslessen aangeboden.

Kenmerken onderwijs onderbouw

  • Kleinschaligheid: de ca. 180 leerlingen uit de onderbouw zijn verdeeld over 9 klassen. Dit betekent kleine klassen van ca. 19 leerlingen groot. Omdat deze klassen in een apart gebouw voor de onderbouw (Radioweg) onderwijs volgen, kent iedereen elkaar goed!
  • Taal en rekenen: In de onderbouw is er veel aandacht voor taal en rekenen. Alle leerlingen krijgen 5 uur Nederlands, 1 uur Nederlands + en 1 uur rekenen per week!
  • Kunstzinnige vorming & expressie: Natuurlijk krijgen leerlingen op College De Meer niet alleen les in theorievakken. In de lessen beeldende vorming/CKV, techniek en LO worden leerlingen praktisch uitgedaagd.
  • Veel aandacht en begeleiding: Mocht blijken dat leerlingen extra hulp nodig hebben bij een bepaald vak, is er ruimte voor extra begeleiding, ook is er Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) en ieder jaar drie projecten rond een vakoverstijgend thema.
  • Niet alleen leren in lessen: Omdat leren overal kan, zijn veel van de activiteiten van College De Meer ook buiten de school te vinden. Dat is terug te zien tijdens werkweek, stages, sportdagen, projecten en andere leuke activiteiten buiten de deur.