Schoolgids

College de Meer is onderdeel van ZAAM. Stichting ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs is het bevoegd gezag van 23 scholen in Amsterdam, Zaandam en Monnickendam. Deze scholen verzorgen voor ruim 11.000 leerlingen het onderwijs, variërend van praktijkonderwijs tot en met gymnasium.

Adres Onderbouw
Leerjaar 1 en 2
Radioweg 56
1098 NJ Amsterdam
T 020 – 694 52 03
E demeer@demeer.org

Adres Bovenbouw
Leerjaar 3 en 4
Lavoisierstraat 2
1098 TH Amsterdam