De opleidingsschool van College De Meer

Sinds school jaar 2006/07 worden op College De Meer studenten geplaatst van de lerarenopleidingen. Studenten van Hogeschool INHolland (HIH), Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Hogeschool Utrecht. Ook studenten van de Associate Degree van HIH en van de PABO INHolland krijgen een werkplek op College De Meer.

De praktijkbegeleiders vormen samen met de schoolopleider het opleidingsteam. Zij komen regelmatig bijeen en volgen begeleidingsopleidingen en trainingen om aankomende docenten zo goed mogelijk te begeleiden. Deze opleidingen en trainingen worden verzorgd door ZAAM i.s.m. HvA en HIH. De relatiebeheerders van HIH en HvA onderhouden de contacten met het opleidingsteam en volgen lessen bij de aankomende docenten. Dit schooljaar zijn de relatiebeheerders Mieke Willering en Jacqueline Horstmann van HIH en Marc Engelen van HvA.

Bij ons op school is stage “lopen” meer dan alleen lesjes geven. Als opleidingsschool maken wij ons sterk om je veel meer te laten proeven van het leraarschap. Je wordt geplaatst in een team en volgt, indien mogelijk, de teamvergaderingen, rapport- en leerlingvergaderingen. Ook op Open Dagen en sportdagen en andere activiteiten word je ingezet. Je begeleidt huiswerkbegeleidingklassen en geeft pluslessen. Ook bijlessen vanuit je vakgebied kan je geven als je je sterk genoeg voelt. Klik aan de handleiding (bijlage 1) van de opleidingsschool dan kan je meer lezen over je taak op CDM. Er wordt een actieve houding van je verwacht.

Aankomende studenten van de voltijdopleidingen van HvA en HIH volgen verplicht het TPS programma. Dat staat voor Theorie in de Praktijk op School. Het TPS programma is samengesteld door HIH en HvA en de coördinator van TPS ZAAM.

De schoolopleider geeft trainingen over o.a. het gebruik van het smartbord en andere docenten geven trainingen vanuit hun expertise. Bijvoorbeeld op welke wijze de zorg binnen onze school is geregeld.

In de maanden november en december kan je via bezoekdagen(HvA) en IP dagen (HIH) kennis maken met personeel en leerlingen van onze school en de sfeer proeven. Op Centuri van HvA en LNE van Inholland kan je zien welke stageplekken beschikbaar zijn op College De Meer.

Voor een stageplek op MBO niveau kan je contact opnemen met de andere schoolopleiders.

Met vriendelijke groet,

Schoolopleider Patrick Rietveld

p.rietveld@demeer.org